Ljus

Cameo Multi FX Bar med laser - 450kr

2 ljuseffekter, 2 LED-lampor, 1 laser,  1 stativ


Cameo Multi EZ Bar (samma som ovan men utan laser) - 400kr

Cameo STORM 3-i-1 - 250kr


Strobe 1500W med styrning- 250kr


Strobe 3000W med styrning - 300kr

Moving Head Cameo Auro Spot


450kr /st

Går även att köra i ljudstyrt läge

Cameo AuroBeam 150


450kr /st

Går även att köra i ljudstyrt läge

Fresnell 50W LED - 250kr

Manuell zoom 10-55 grader